Wednesday, 16 May 2012

Ag Críost an síol

Ag Críost an síol, ag Críost an fómhar;
in iothlainn Dé go dtugtar sinn.
Ag Críost an mhuir, ag Críost an t-iasc;
líonta Dé go gcastar sinn.
Ó fhás go haois, ó aois go bás,
do dhá láimh, a Chríost, anall tharainn.
Ó bhás go críoch nach críoch ach athfhás,
i bParthas na ngrás go rabhaimid.
To Christ the seed, to Christ the crop,
in barn of Christ may we be brought.
To Christ the sea, to Christ the fish,
in nets of Christ may we be caught.
From growth to age, from age to death,
Thy two arms here, O Christ, about us.
From death to end, not end but growth,
in blessed Paradise may we be.

Here it is sung by The Priests:
An here is the phonetic version! Ag krist an seel At krist an fuh-war
In-ih-hal-eeyin deh Go dug-gar shin
Ag krist an weer Ag krist an tee-asc
Ih lintav deh Go kaster shin
O ash go heesh Ish oh eesh go bash
Do ga lah-eem a krist Anul har-fee-in
O ash go kree-ok Ish no kree-ok ak a ash
Ih barash no gra go ri-wimim

No comments:

Post a Comment